Välkommen till Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi

Balint-sökare?

Välkommen att kontakta oss för ytterligare info och råd.

Nationellt Balintmötet 2022

Nästa nationella Balintmöte äger rum i Stockholm 22-23 april på van der Nootska palatset.

Tema: "Etik och etiska konflikter i kliniskt arbete"

Program: klicka här »

Anmälsingsblankett: klicka här » (Word)


Läs senaste Bulletinen

2021:1, klicka här »


Inbjudan till 2022 års skrivartävlingar

Skrivartävling 2022, klicka här »

Skrivartävling för medicine studerande/kandidat och AT-läkare, klicka här »