Välkommen till Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi

Balint-sökare?

Välkommen att kontakta oss för ytterligare info och råd.

Nationellt Balintmötet 2022

Nästa nationella Balintmöte äger rum i Stockholm 22-23 april på van der Nootska palatset.

Tema: "Etik och etiska konflikter i kliniskt arbete"

Detaljerat program och anmälsingsblankett på hemsidan till årsskiftet.


Läs senaste Bulletinen

2019:1, klicka här