Välkommen till Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi

Balint-sökare?

Välkommen att kontakta oss för ytterligare info och råd.

Nationella Balintmötet 2020

Det nationella Balintmötet 2020 äger rum i Växjö 24-25 april.


Anmälningsblankett: klicka här.
Program: klicka här.


2019 års skrivartävlingar – juryn har sagt sitt!

Resultat och vinnande bidrag: klicka här.
Skrivarworkshop 6 mars kl 13-16:30 med sex av prisstagarna.
Mer info i kommande medlemsutskick.


Nästa skrivartävling utlyses 2021.

Inbjudan till allmänläkare att delta i Internet-Balintgrupp

Klicka här för att läsa inbjudan (PDF)


Läs senaste Bulletinen

2019:1, klicka här

Stefan Bálint död

Föreningen i sorg

Läs minnesrunan