Välkommen till Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi

Balint-sökare?

Välkommen att kontakta oss för ytterligare info och råd.

Balintmöte

Nästa nationella Balintmöte äger rum i Lund 5-6 april 2019!

Plats och program kommer meddelas i god tid.

Läs senaste Bulletinen

2018:1, klicka här

Inbjudan till allmänläkare att delta i Internet-Balintgrupp

Klicka här för att läsa inbjudan (PDF)