Välkommen till Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi

Balint-sökare?

Välkommen att kontakta oss för ytterligare info och råd.

Nationella Balintmötet 2021

Nästa nationella Balintmöte äger rum i Växjö 9-10 april 2021 på den anrika biskopsgården östrabo.

Tema: Sörjande inom sjukvården

Mer information följer.


Stefan Bálint död

Föreningen i sorg

Läs minnesrunan

Läs senaste Bulletinen

2019:1, klicka här