Föreningens och Sektionens historia i Sverige

Jan Dock, ursprungligen publicerat i sektionens bulletin Paraplyt 2005

Läs hela artikeln här »