Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologis skrivartävlan 2006 avgjord

Först vill vi rikta ett varmt tack till alla som skickat in bidrag till Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologis tredje skrivartävlan!

Inte mindre än 29 bidrag från 27 författare har inkommit. De insända texterna har även denna gång har haft goda litterära och/eller poetiska kvaliteter. Ämnesmässigt har de spänt över ett brett fält: filosofiska eller vetenskapliga diskussioner; kliniska möten alltifrån intensivvård till hemsjukvård; erfarenheter av sjukhusvård och psykiskt trauma. Starka kliniska vinjetter har skildrats, såväl allvarliga, humoristiska som ironiska och stillsamma poetiska betraktelser av klinisk vardag. Känslor av utsatthet, maktlöshet, meningslöshet men också glädje, återvunnen styrka och värdighet har beskrivits. Vårt intryck är att de flesta vårdyrken finns representerade bland författarna.

Vi i juryn har inte haft någon lätt uppgift, men det har varit roligt och stimulerande. På grund av det stora antalet bra bidrag har vi beslutat att utöka prissumman och antalet pristagare. Förutom ett första pris på 6000:- och ett andra pris på 3000:- har vi valt vi att göra sex hedersomnämnanden, vars författare får 1500:- vardera. I bedömningen har vi - förutom de litterära kvaliteterna - vägt in textens "inre tryck", dess angelägenhetsgrad, hur den talar om klinisk verklighet, om viktiga vårdproblem och om "conditio humanis", människans existentiella villkor.

Första pris går till bidraget "Skopi med förhinder" insänt av Elisabeth Hultcrantz. En enhällig jury har valt att ge henne förstapriset med motiveringen: "En berättelse om hur ett barndomstrauma i sjukhusmiljö väcks till liv hos en vanligen klok och mogen kvinna i en undersökningssituation. Det är något främmande, som oväntat bryter fram med stor kraft och som äntligen får komma till tals. Läsaren förs i berättelsen tillbaka till en liten flickas möte med en lika okänslig som självgod och lika prydlig som brutal sjukhusmiljö. Detta är skildrat med en skärpa som just kännetecknar de levande begravda traumatiska minnenas återkomst. Rent litterärt är texten till form och språk lysande."

Andra pris går till bidraget "Under text" insänt av Inge Carlsson. Han får sitt pris med motiveringen: "En språkligt och psykologiskt väl gestaltad berättelse som präglas av ömhet, trots den litet ironiska distansen, och klarsyn både visavi patient och läkare; ett inkännande som ger igenkännande och blir lärande - samtidigt rolig läsning!"

Hedersomnämnande får följande sex bidrag - utan inbördes rangordning:

Christina Barklund "Lisa". "Med korta, snabba penseldrag målas en kvinna, som vårdar på gränsen till det omöjliga. Hennes kärlekskraft och uppfinningsrikedom blir både fantanstisk och trovärdig. Historien är spännande och oförutsägbar. Absurditeterna i en värld nära en dement människa är känsligt fångade med ett sprakande, livfullt språk. Författaren vill att vi ska älska Lisa och det gör vi."

Olle Hellström "Vivalgia - ont i livet". "En både allvarligt och humoristiskt skriven essä/novell med dr. Liif som huvudperson. Han är en erfaren allmänläkare. Dr Liif rannsakar sina patienter, sig själv och sin omgivning med frågan: "Hur gör eller är vi då i mötet med en patient som vädjar till oss om hjälp och som vi anar är frisk, men som ser ut att behöva sin sjukdomsupplevelse?" Texten rör vid problem som är av central betydelse i klinisk verksamhet men som berörs alldeles för litet i grund- och fortbildning."

Anna Lindblad "Betraktelser från tvåmanstält". "Författaren bjuder en sparsmakad måltid för hjärtat. Läckra rätter av ypperliga ingredienser på små fat. Det är kaskaden av frågor och möjliga svar, som är upptakten i varje ärlig konsultation och upplevelsen av den beska smaken av otillräcklighet och dåligt samvete. En skål kvinnomedveten humor lyfter huvudrätten - en arbetsvecka som en alltför kraftig portion rotmos. Cynism och machoideal dränker aningslöst allt och alla med sin självgoda sås. Vi får smaka sufflén som sjönk ihop av ovarsam hantering och ansträngningen att lyfta den igen. Tre insikter blir glasskulorna till dessert och avslutningen på en måltid, som ger livskraft."

Kristina Persson "Ett möte i Kenya". "En berättelse som med ett bra språk väl gestaltar ett svårt skeende i en sjukvårdsvärld som tankeväckande skiljer sig från den svenska."

Britt-Marie Treutiger "Bara lite ro". "Bidraget är en gripande skildring av vuxenvärlden ur ett utsatt barns perspektiv. Här sviker alla, trots att barnet gör allt för att hjälpa och vara till lags. Man får en viktig påminnelse om vuxenlivets ansvar."

Kerstin Wallin "Historien om Greta och Johan". "I berättelsen möts ålderdom och ungdom, friskt och sjukt, styrka och svaghet - egentligen ett alldeles vanligt möte i åldringsvården. Men ibland kan något fantastiskt ske. Språket är lysande och skildringen gripande."

Vi i juryn gläds åt det stora intresse som visats tävlingen och uppfattar att bidragen vittnar om att svensk sjukvård har många kloka och engagerade medarbetare! År 2008 blir det en ny skrivartävlan!

Lena Svidén
Henry Jablonski
Bengt Hamark
Inga-Carin Landerö