Styrelsen 2018-19 för Svensk Förening för Medicinsk Psykologi

Ordförande: Henry Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, leg. psykoterapeut, Stockholm

Vice ordförande: vakant

Kassör: David Svaninger, ST-läkare, allmänmedicin, Borås

Sekreterare: vakant, cirkulerar inom styrelsen.

övr ledamot: Carin Gram, allmänläkare, Malmö

övr ledamot: Jacob Engellau, överläkare, onkologi, leg. psykoterapeut, Lund

övr ledamot: Anders Birr, överläkare, onkologi, Malmö

Revisorer: Juanita Forssell och Christer Smeds

Revisorsuppleant:: Noomi Elander-Lindberg

Valberedning: Kjell Reichenberg (sammankallande), Sonja Holmquist, Charlotta Hagstam