Styrelsen för Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi 2016-17

Ordförande: Henry Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, Stockholm

Vice ordförande: Lena Moegelin, gynekolog, överläkare, , Stockholm

Kassör: David Svaninger, ST-läkare allmänmedicin, fd ordförande i Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening, Borås

Sekreterare: Carin Gram, distriktsläkare Malmö/Lund

övr ledamot: Anders Birr, onkolog, överläkare, Malmö

övr ledamot: Jacob Engellau, onkolog, överläkare, Malmö/Lund

Revisorer: Juanita Forssell och Christer Smeds

Revisorsuppleant:: Noomi Elander-Lindberg

Valberedning: Kjell Reichenberg (sammankallande), Sonja Holmquist, Charlotta Hagstam