Styrelsen 2023-24 för Svensk Förening för Medicinsk Psykologi

Ordförande: Henry Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, leg psykoterapeut, Stockholm

Kassör: Jacob Engellau, överläkare, onkolog, med dr, leg psykoterapeut, Lund

Sekreterare: Jessica Wihl, överläkare, onkolog, med dr, Lund

Övrig ledamot: Björn Landström, allmänläkare, med dr, forskningsledare för Skaraborgsinstitutet, Tidan och Skövde

Övrig ledamot: Sonja Holmquist, allmänläkare, studierektor, Stockholm

Revisorer: Dan Schilken och Christer Smeds, suppleant Anders Birr

Valberedning: Helena Thunander (sammankallande), Charlotte Hagstam