Styrelsen 2020-21 för Svensk Förening för Medicinsk Psykologi

Ordförande: Henry Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, leg. psykoterapeut, Stockholm

Vice ordförande: Carin Gram, allmänläkare, Malmö

Kassör: Anders Birr, onkolog, palliativ medicin, Bjärred och Helsingborg

Sekreterare: Jacob Engellau, överläkare, onkolog, leg. psykoterapeut, Lund

övr ledamot: Björn Landström, allmänläkare, med dr, Tidan och Skövde

Revisorer: Juanita Forssell och Christer Smeds

Revisorsuppleant: Dan Schilken

Valberedning: Charlotte Hagstam (sammankallande), Sonja Holmquist, Helena Thunander