Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologis båda skrivartävlingar 2010 avgjorda

Först vill vi rikta ett varmt tack till ALLA som skickat in bidrag till Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologis femte skrivartävlan!

Inte mindre än 50 bidrag från 48 författare har inkommit. Läkare med många olika specialiteter finns bland författarna. Många bidrag kommer från sjuksköterskor och sjukgymnaster. De insända texterna har även denna gång haft goda litterära kvaliteter. Det har handlat om möten på sjukhus, i hemsjukvården och utomlands. Några har skrivit sina bidrag i poesiform. Många har avhandlat vårdens villkor, såväl patienternas som personalens. Mycket har skrivits om sorg, maktlöshet och stress men också om glädje, styrka och humor.

Bland bidragen finns beskrivningar av dramatiska, intressanta och lärorika upplevelser.

Det har verkligen inte varit lätt att välja ut pristagarna. Vi hade velat uppmärksamma och publicera många, många fler! Men vi har ju tvingats att välja. I bedömningarna har vi - förutom de litterära kvaliteterna - vägt in textens angelägenhetsgrad, hur den beskriver klinisk verklighet, viktiga vårdproblem och människans existentiella villkor.

På grund av det stora antalet bra bidrag har vi också i år beslutat att utöka antalet pristagare. Förutom ett första pris på 6000:- blir det hela fyra hedersomnämnanden, där författarna får 1500:- vardera.

Första pris går till Ellen Ekholm för bidraget Gränsland. "En välskriven, varm och gripande skildring av en åldrad kvinnas sista tid i livet. Vi får ta del av såväl hennes egna tankar som de två vuxna barnens funderingar över det liv som varit och som snart ska ta slut. Författaren beskriver också deras tankar om det som händer omkring dem. En värmande berättelse!"

Hedersomnämnande får följande fyra bidrag

- utan inbördes rangordning:

Birgit Edin I andra händer. "En realistisk och kritisk skildring av en multisjuk kvinnas vandring i vården. Trots att hon är mycket tydlig med vad hon vill, fattas beslut ständigt över hennes huvud. Inte minst anhörigas roll belyses bra. En klok distriktsläkare i inledningen och en inkännande undersköterska på sjukhuset är de enda som på allvar försöker tillgodose hennes önskemål. En berättelse som föder många tankar om på vems villkor vården utförs och hur vi möter den som förlorat mycket av sin autonomi."

Karin Hugelius Ambulanslarm. "En berättelse, som med stark känslomässig närvaro gestaltar en dramatisk och utsatt situation, där en sjuksköterska långt från sjukhusets trygghet även får bära hela den drabbade familjen."

Peter Strang Att straffa sig själv. "En varm, inkännande och väl formulerad berättelse med stor klinisk relevans om skam och skuld som roten till det onda. Scenen, där läkaren tar emot patientens outtalade men inte ovanliga förklaring till sin situation är väl gestaltad."

Carina Bejlum Liv och död. "En berättelse som med klinisk och psykologisk relevans gestaltar förlossningsläkarens jourupplevelser med de snabba kasten från avvaktandets gnagande till handlingens befrielse. Författaren belyser också den ibland oklara gränsen mellan arbete och privatliv."

I studenttävlingen går

Första pris på 5000:- till Hanna åsberg för bidraget Du fattar ingenting. "Ett dramatiskt möte på en hälsocentral mellan en ung AT-läkare och en patient med mångårig beroendeproblematik. Tack vare en klok handledares agerande omvandlas doktorns osäkerhet, och oro till en god insikt i ansvarsfördelningen mellan personalen, patienten och inte minst anhöriga. Mycket lärorikt."

Hedersomnämnande och 1000:- får Evelina Rosenqvist Snart är det Mors dag!. "En personlig berättelse om vad som kan hända under en kurs i globalmedicin i Latinamerika. Skribenten har stark känslomässig närvaro och gör - med sitt perspektiv från det svenska Universitetssjukhuset - kärnfullt formulerade iakttagelser och reflektioner över sin framtid som färdig läkare."

Vi i tävlingsjuryn gläds åt det stora intresse som visats tävlingarna och uppfattar att bidragen vittnar om att svensk sjukvård har många kloka och engagerade medarbetare! Samtliga prisbelönta bidrag kommer under våren att finnas tillgängliga på föreningens hemsida.

Sektionen för Medicinsk Psykologi planerar också att göra ett symposium om skrivande på Läkarstämman i höst. Som deltagare i tävlingen kan du därför komma att bli kontaktad.

Vi vill uppmuntra er ALLA att fortsätta skrivandet och 2012 planerar föreningen en ny skrivartävlan!

Maud Sjöström, Lena Svidén, Bengt Hamark
SFMPs skrivarjury