Styrelsen 2023-24 för Svensk Förening för Medicinsk Psykologi

Ordförande: Henry Jablonski, psykiater, psykoanalytiker, leg. psykoterapeut, Stockholm

Kassör: Vakant

Sekreterare: Jacob Engellau, överläkare, onkolog, leg. psykoterapeut, Lund

övr ledamot: Björn Landström, allmänläkare, med dr, Tidan och Skövde

övr ledamot: Jessica Wihl, med dr, onkolog, Lund

övr ledamot (adjunkterad): Sonja Holmquist, allmänläkare, studierektor, Stockholm

Revisorer: Christer Smeds och Dan Schilken

Valberedning: Charlotte Hagstam (sammankallande), Sonja Holmquist, Helena Thunander